Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


 


 1. Πως μπορεί κάποιος να γίνει προπονητής ποδοσφαίρου;

Απ.: Για να γίνει κάποιος προπονητής ποδοσφαίρου και να μπορεί νόμιμα να ασκήσει το επάγγελμα, πρέπει να φοιτήσει σε μια από τις σχολές διάρκειας 3 εβδομάδων, που διοργανώνει η Ε.Π.Ο ή να είναι απόφοιτος Τ.Ε.Φ.Α.Α. Με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο. Το δίπλωμα των σχολών της Ε.Π.Ο. Είναι αναγνωρισμένο από το 1998 από την UEFA, ενώ για τους γυμναστές απαιτείται φοίτηση σε σχολή εξομοίωσης της Ε.Π.Ο., αν δεν έχουν αποφοιτήσει από Πανεπιστήμιο που έχει την σχετική εξουσιοδότηση της UEFA. Σε σχολή αναθεώρησης της Ε.Π.Ο. Πρέπει να αναβαθμίσουν τα διπλώματά τους και όσοι έχουν παλαιότερα (προ 1998) διπλώματα της Γ.Γ.Α. Ή της Ε.Π.Ο.,καθώς πλέον μόνο τα διπλώματα της UEFA αναγνωρίζονται.

Για τη φοίτηση στη σχολή UEFA B (αρχική με τα σημερινά δεδομένα) απαιτούνται οι παρακάτω προυποθέσεις:

 • Υγεία και ικανότητα για εκγύμναση που θα πιστοποιείται από Υγειονομική Επιτροπή.

 • Ηλικία τουλάχιστον 18 ετών που θα αποδυκνείεται από επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή πισοποιητικό γέννησης.

 • Αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων Γ΄ Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης σχολής, βεβαιούμενης της ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

 • Βεβαίωση Ε.Π.Ο. Ή Ε.Π. Σωματείων ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής

 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου που να αποδυκνύει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο παράρτημα Α του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της ΕΠΟ.

 • Πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ως άνω παράρτημα Α του

Πως μπορεί κάποιος να γίνει προπονητής ποδοσφαίρου;

Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της ΕΠΟ.

Τα δίδακτρα και τις σχετικές ανακοινώσεις για τις σχολές, μπορείτε να τα δείτε στο site της Ε.Π.Ο. http://www.epo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=121 .

Φυσικά πρέπει να υπολογίσετε πως δεν περιλαμβάνουν τη διαμονή και το φαγητό καθώς τα μαθήματα είναι πρωί-απόγευμα. Οι σχολές γίνονται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας ανάλογα με τη ζήτηση και τις συμμετοχές.


2.Τι χρειάζεται για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή (τεχνική περιοχή);

Απ. : Για να μπορέσει ο προπονητής να βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή) και να ασκήσει τα καθήκοντά του, θα πρέπει να είναι κάτοχος του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή διαφορετικά δε θα του επιτραπεί η είσοδος από τον διαιτητή και τον παρατηρητή. Οι προυποθέσεις για την έκδοσή του είναι:
 • Αίτηση της Π.Α.Ε. Του Τ.Α.Π. Η του σωματείου
 • Ταυτότητα προπονητή.
 • Βεβαίωση μέλους στον οικείο Σύνδεσμο προπονητών και εφόσον ο Σύνδεσμος έχει τηρήσει την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 2 παρ. 3 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. Αν δεν υπάρχει Σύνδεσμος τότε απαιτείται βεβαίωση της Ο.Π.Π.Ε.
 • Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της Ε.Π.Ο , αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού προπονητών του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Π.Ο.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ιδιωτικού συμφωνητικού με Π.Α.Ε, Τα.Α.Π ή σωματείο (φωτοτυπία δεν γίνεται δεκτή).
 • Καταβολή παραβόλου 100 Ευρώ.
 • Για την Δ΄ εθνική και τα τοπικά πρωταθλήματα καταβολή παραβόλου 50 Ευρώ. Τα παραπάνω κατατίθενται στην οικεία Ε.Π.Σ. Και ισχύουν μόνο για την ομάδα που αναγράφεται στο Δελτίου Εισόδου Προπονητή. Αν δηλαδή ο προπονητής αλλάξει ομάδα μέσα στην αγωνιστική περίοδο πρέπει να προμηθευτεί νέο Δελτίο Εισόδου Προπονητή

 3. Σε τι κατηγορία μπορώ να εργαστώ ανάλογα με το δίπλωμά μου;

Απ. : Δικαίωμα εργασίας ανάλογα με κατηγορία
Οι προπονητές ποδοσφαίρου έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό ανάλογα με την κατηγορία τους ως εξής:

 • PRO-UEFA :(ΠΑΕ)
 • UEFA A ELITE YOUTH : Ομάδες Νέων και Εφήβων της Super League
 • UEFA A': (Ερασιτεχνικά σωματεία και Τ.Α.Π. Και Ακαδημίες ομάδων Β΄, Γ' Εθνικής)
 • UEFA B': (Ερασιτεχνικά σωματεία μέχρι Α΄και A1΄τοπικής κατηγορίας και μεικτές ομάδες Ενώσεων)
 • UEFA C':(Ακαδημίες ομάδων ερασιτεχνικών κατηγοριών-ακαδημίες μεικτών ομάδων Ενώσεων)
 • ΕΠΟ Α':(Ερασ.σωματεία Β',Γ' κατηγορίας τοπικών ενώσεων καια ακαδημίες ομάδων τοπικών ένώσεων)

4. Τι χρειάζεται για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή (τεχνική περιοχή);

Απ. : Για να μπορέσει ο προπονητής να βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή) και να ασκήσει τα καθήκοντά του, θα πρέπει να είναι κάτοχος του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή διαφορετικά δε θα του επιτραπεί η είσοδος από τον διαιτητή και τον παρατηρητή. Οι προυποθέσεις για την έκδοσή του είναι:

 • Αίτηση της Π.Α.Ε. Του Τ.Α.Π. Η του σωματείου
 • Ταυτότητα προπονητή.
 • Βεβαίωση μέλους στον οικείο Σύνδεσμο προπονητών και εφόσον ο Σύνδεσμος έχει τηρήσει την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 2 παρ. 3 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. Αν δεν υπάρχει Σύνδεσμος τότε απαιτείται βεβαίωση της Ο.Π.Π.Ε.
 • Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της Ε.Π.Ο , αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού προπονητών του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Π.Ο.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ιδιωτικού συμφωνητικού με Π.Α.Ε, Τα.Α.Π ή σωματείο (φωτοτυπία δεν γίνεται δεκτή).
 • Καταβολή παραβόλου 100 Ευρώ.
 • Για την Δ΄ εθνική και τα τοπικά πρωταθλήματα καταβολή παραβόλου 50 Ευρώ. Τα παραπάνω κατατίθενται στην οικεία Ε.Π.Σ. Και ισχύουν μόνο για την ομάδα που αναγράφεται στο Δελτίου Εισόδου Προπονητή. Αν δηλαδή ο προπονητής αλλάξει ομάδα μέσα στην αγωνιστική περίοδο πρέπει να προμηθευτεί νέο Δελτίο Εισόδου Προπονητή.